OFFLINE

Всичко, което ще прочетете тук няма връзка с действителни лица и събития. Изключение правят главните герои, чиито виждания за света и за нещата в него, в това число и семейния живот на двойка с различни националности, са пречупени през гледната точка на авторката. Изложени са размисли и наблюдения върху битовата страна на феномена, наречен Глобализация и последствията от свободното движение на хора и стоки и рецепти през границите. 

КАК СЕ ПРАВИ ПРЯСНА ПАСТА В ЗЕМЕТРЪСНИ ЗОНИ

НЕДЕЛЯ СУТРИН - версията на Фулвио 

ВНИМАВАЙТЕ С ИТАЛИАНСКОТО 

ХРАНЕНЕТО Е КУЛТУРА